WEB KNJIŽARA

 

Redni
broj
Ime
pisca
Naslov
knjige
Kratak sažetak iz eseja s. Marije, urednice
Izgled
naslovnice
Cijena
(HRK)
Količina

Želim
naručiti
1.
Margarita
PORUKA MILOSRDNE LJUBAVI (VIDI KNJIGU POD R.BR. 60)
Knjiga mistično-profetskog sadržaja, u kojoj Belgijanka Margarita iznosi svoja karizmatička nadahnuća i vizije, svoje dijaloge s Kristom i njegovu poruku dušama - čovječanstvu - dok otkriva sudbinu Crkve i Svijeta - s pozivom da se vrati Ljubavi, ako ne želi da bude predano silama razaranja.
/
2.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
BOG JE LJUBAV
U ovom osebujnom studiozno-meditativnom djelu ukazuje da smo stvoreni od Ljubavi (iznoseći psihološki dokaz za egzistenciju Božju) i za Ljubav; da je u nama samima taj božanski život ljubavi; osvjetljuje putove do te Ljubavi i osnažuje volju za prihvaćanje iste, za sjedinjenje s njom, kako bi čovjek postigao svoje pobožanstvenjenje - ovdje i u Eshatonu; stvarao novi - bolji svijet.
/
3a.
Sv. Ivan od Križa
TAMNA NOĆ
U knjizi je opisan put - kroz aktivnu i pasivnu noć očišćenja - koji duša mora proći da postigne sjedinjenje s Bogom. U njoj je iznesena ljubav pod pritiskom boli, da očišćena zasine u svome sjaju, žaru i ljepoti.
60,00
3b.
Sv. Ivan od Križa
TAMNA NOĆ - TVRDI UVEZ
U knjizi je opisan put - kroz aktivnu i pasivnu noć očišćenja - koji duša mora proći da postigne sjedinjenje s Bogom. U njoj je iznesena ljubav pod pritiskom boli, da očišćena zasine u svome sjaju, žaru i ljepoti.
70,00
4.
Sv. Ivan od Križa
ŽIVI PLAMEN LJUBAVI
I u ovome svome djelu veliki španjolski mistik 16. st. zbori o preobraženju duše u Boga i sjedinjenju s njim - kroz svoja autentična psihološko-mistična iskustva.
50,00
5a.
Sv. Ivan od Križa
DUHOVNI SPJEV
U ovom djelu je opisano jedinstvo Boga i duše u mističnom zagrljaju; božanstva s čovječanstvom, nadnaravi s naravi; ushit nad djelima koja Bog stvara u kozmosu - svemiru duše; u srcu svoje zaručnice.
70,00
5b.
Sv. Ivan od Križa
DUHOVNI SPJEV - TVRDI UVEZ
U ovom djelu je opisano jedinstvo Boga i duše u mističnom zagrljaju; božanstva s čovječanstvom, nadnaravi s naravi; ushit nad djelima koja Bog stvara u kozmosu - svemiru duše; u srcu svoje zaručnice.
80,00
6a.
Sv. Ivan od Križa
KRAĆI SPISI
Upotpunjujući svoju nauku, i u ovome svome djelu Ivan od Križa osvjetljuje putove i načine kako da duša postigne svoj cilj na zemlji; sjedinjenje s Bogom po ljubavi.
50,00
6b.
Sv. Ivan od Križa
KRAĆI SPISI - TVRDI UVEZ
Upotpunjujući svoju nauku, i u ovome svome djelu Ivan od Križa osvjetljuje putove i načine kako da duša postigne svoj cilj na zemlji; sjedinjenje s Bogom po ljubavi.
60,00
7.
Sv. Ivan od Križa
USPON NA GORU KARMEL
I u ovome svome djelu Ivan simbolizira stanje mističnog sjedinjenja duše sa svojim Bogom, koje za Ivana predstavlja duboku etičku, psihičku i ontičku asimilaciju s Bogom.
80,00
8a.
Thomas Merton
NOVE SJEMENKE KONTEMPLACIJE (ŽIVOT U BOGU)
U ovoj knjizi autor nam iznosi duboke sadržaje duhovnoga - kontemplativnoga života, sržna egzistencijalna pitanja. Iscrpno zbori o kontemplaciji, koja je najviši izražaj čovjekovog razumnog i duhovnog života; svijest o stvarnosti Boga - vječnog Izvora.
60,00
8b.
Thomas Merton
NOVE SJEMENKE KONTEMPLACIJE (ŽIVOT U BOGU) - TVRDI UVEZ
U ovoj knjizi autor nam iznosi duboke sadržaje duhovnoga - kontemplativnoga života, sržna egzistencijalna pitanja. Iscrpno zbori o kontemplaciji, koja je najviši izražaj čovjekovog razumnog i duhovnog života; svijest o stvarnosti Boga - vječnog Izvora.
70,00
9a.
Thomas Merton
NITKO NIJE OTOK
Zboreći o duhovnom životu, Merton u ovoj knjizi naglašava unutarnju transformaciju i asimilaciju s Kristom; jedinstvo s Bogom, da bi se postiglo i međusobno jedinstvo - po milosti.
70,00
9b.
Thomas Merton
NITKO NIJE OTOK - TVRDI UVEZ
Zboreći o duhovnom životu, Merton u ovoj knjizi naglašava unutarnju transformaciju i asimilaciju s Kristom; jedinstvo s Bogom, da bi se postiglo i međusobno jedinstvo - po milosti.
80,00
10a.
Toma Čelanski
ŽIVOTOPIS SV. KLARE
Opisujući lik ove velike svetice na temelju autentičnih svjedočanstava, i iznoseći čudesa koja je Klara snagom višnje moći tvorila, za života i nakon smrti, Čelanski istovremeno zbori i o prvotnoj serafskoj zajednici Sestara klarisa, u kojoj je prisutan izvorni duh kršćanstva.
/
10b.
Toma Čelanski
ŽIVOTOPIS SV. KLARE - TVRDI UVEZ
Opisujući lik ove velike svetice na temelju autentičnih svjedočanstava, i iznoseći čudesa koja je Klara snagom višnje moći tvorila, za života i nakon smrti, Čelanski istovremeno zbori i o prvotnoj serafskoj zajednici Sestara klarisa, u kojoj je prisutan izvorni duh kršćanstva.
60,00
11a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MAGNIFICAT
Kroz tri velebna hvalospjeva Mariji: Zdravo Marijo, Veličaj i Zdravo Kraljice, pjesnikinja očituje svoju ljubav prema Djevici i Majci - kroz savršenstvo poetske forme i izričaja, u katrenama i jedanaestercu, a kroz bogatu metaforiku.
30,00
11b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MAGNIFICAT - TVRDI UVEZ
Kroz tri velebna hvalospjeva Mariji: Zdravo Marijo, Veličaj i Zdravo Kraljice, pjesnikinja očituje svoju ljubav prema Djevici i Majci - kroz savršenstvo poetske forme i izričaja, u katrenama i jedanaestercu, a kroz bogatu metaforiku.
40,00
12.
Sv. Ljudevit Marija Grignion Montfortski
SABRANA DJELA - TVRDI UVEZ
Veliki francuski evangelizator i reformator, koji je djelovao u vrijeme prosvjetiteljstva, za vrijeme "kralja sunca" - Ljudevita XIV.
Njegova djela spadaju u povijest književnosti vjerskog iskustva, razvijaju teološko-doktrinarnu bit, a plod su njegova osobnog doživljaja i duboke duhovnosti, koja je kristološka-marijanska.
80,00
13.
Sv. Bonaventura
PISMO SESTRAMA O SAVRŠENOM ŽIVOTU - TVRDI UVEZ
U ovom djelu Bonaventura iznosi unutarnja, duhovna stanja, izražavajući ih kroz metafore i simbole, upravljajući dušu svom Izvoru, gdje prestaje "govor riječi", a nastaje šutnja ljubavi.
40,00
14a.
S. Marija od Anđela Sorazu
ČAROBNOST MISTIČNOG ŽIVOTA
Kroz ovo svoje djelo baskijska spisateljica - redovnica, koja je pojava prvoga reda na polju eksperimentalne mistike, očituje najdublja i najuzvišenija otajstva Ljubavi; zbori o Božanskom Biću i njegovim svojstvima, naglašavajući franjevačku duhovnost.
50,00
14b.
S. Marija od Anđela Sorazu
ČAROBNOST MISTIČNOG ŽIVOTA - TVRDI UVEZ
Kroz ovo svoje djelo baskijska spisateljica - redovnica, koja je pojava prvoga reda na polju eksperimentalne mistike, očituje najdublja i najuzvišenija otajstva Ljubavi; zbori o Božanskom Biću i njegovim svojstvima, naglašavajući franjevačku duhovnost.
60,00
15a.
Prir. o. M. Cukovečki
ŽIVOTVORNI DRAGULJ DUHOVNOG ŽIVOTA
Knjiga s tekstovima više autora - mistika - teologa, a zbori o EUHARISTIJI, najvećem i najdivotnijem otajstvu Ljubavi; tom Izvoru vrhunaravnoga života.
50,00
15b.
Prir. o. M. Cukovečki
ŽIVOTVORNI DRAGULJ DUHOVNOG ŽIVOTA - TVRDI UVEZ
Knjiga s tekstovima više autora - mistika - teologa, a zbori o EUHARISTIJI, najvećem i najdivotnijem otajstvu Ljubavi; tom Izvoru vrhunaravnoga života.
60,00
16.
Sv. Toma Akvinski
STOŽERI KRŠĆANSKE VJERE
Uz Bonaventuru, Toma je prvak skolastičke filozofije i teologije, spekulativne - metafizičke misli, koji u ovom svome djelu osvjetljuje istine naše vjere, ljepotu nade i zakon života, mira i ljubavi.
/
17.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
ALVERNIJA
Spjev koji kroz simbol Alvernije, na kojoj sv. Franjo bijaše primio Spasiteljeve rane, izražava - kroz bogatu simboliku i metaforiku - mistiku raspeća. Spjev bijaše ispjevan u okviru 800. obljetnice rođenja sv. oca Franje, a posvećen je sv. ocu Ivanu Pavlu II. u povodu pokušaja atentata na njegovu osobu - 13. V. 1981.
30,00
18.
Bl. Anđela Folinjska
KNJIGA ISKUSTVA PRAVIH VJERNIKA
Blaženica nam u ovoj knjizi otkriva mistične dubine duše, božanske tajne i svojstva; život Raspete Ljubavi - dubinu patnje Čovjeka boli.
/
19a.
Sv. Grgur iz Nise
SPIS O DJEVIČANSTVU
Crkveni naučitelj, iz doba patristike, u ovom svome djelu ističe božansku ljepotu, slobodu, smisao i uzvišenost djevičanstva, osvjetljujući ga pod povijesnim, dogmatsko-teološkim i eshatološkim vidom.
50,00
19b.
Sv. Grgur iz Nise
SPIS O DJEVIČANSTVU - TVRDI UVEZ
Crkveni naučitelj, iz doba patristike, u ovom svome djelu ističe božansku ljepotu, slobodu, smisao i uzvišenost djevičanstva, osvjetljujući ga pod povijesnim, dogmatsko-teološkim i eshatološkim vidom.
60,00
20.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
FRANJINA LJUBAV NA KRIŽU (MISTIČNI SJAJ SVJETLA) - TVRDI UVEZ
U ovoj knjizi autorica S. Marija analitički i sintetički ocrtava i obuhvaća duhovni lik oca Franje i Majke Klare, njihovu osobnost i karizmu, franjev. kristocentrizam; njihovu povijesnu ulogu i duhovni preporod koji su izveli po svojim Redovima.
50,00
21.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MORE SJAJA
Lirske pjesme s raznovrsnom motivikom, posebno motivikom mora, koje joj je simbol za Vječno More, tj. transcendentno Biće, kojemu su upravljene sve njezine težnje i o kojemu ona zbori kroz poetsku formu.
/
22.
Jeronim Jaegen
MISTIČNI ŽIVOT MILOSTI
Autor je knjige inžinjer visokih peći i direktor Banke, koji - živeći sveto - zbori o mistici, tj. o unutarnjem, tajanstvenom-nadnaravnom životu milosti i o stupnjevima koji vode do vrhunca mističnoga života, sjedinjenja s Bogom.
/
23.
Sv. Bernard
O MARIJI
Veliki filozof i teolog rane skolastike, redovnik, opat-cistercit te osnivač opatije Clairveuxa, mistik i reformator, u ovoj knjizi zbori o Mariji, koju motri posebno u otajstvu Utjelovljenja, sažimajući doktrinarnu marijansku nauku Otaca, dajući joj jedinstvenu ljepotu i bistru izvornost.
/
24.
Dr. Gerda Walther
FENOMENOLOGIJA MISTIKE
Učenica Husserlova, oca fenomenološke škole, u ovom djelu želi nam pod vidom fenomena objasniti mistiku, tj. iskustvo Apsolutnoga, tj. temeljne mistične doživljaje - iskustva velikih kršćanskih mistika, i dokazati da Bog jest i da je On - Ljubav.
/
25.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
DAR ŽIVOTA
U ovoj svojoj knjizi eseja, psihološko-intuitivnom metodom Sestra Marija nam zbori o raznim problemima, duhovno-egzistencijalne prirode, motreći zbivanja i događanja pod vidom vječnosti, u svjetlu i misteriju Utjelovljene Ljubavi. Posebno se ističe misaono-refleksivni vid.
/
26.
Dr. Klara Fietz
DUHOVNI DNEVNIK - TVRDI UVEZ
Redovnica - Austrijanka iznosi nam kroz osobni, lirski i meditativni monolog, u kojemu dominiraju dvije osnovne tendencije: trpljenje i ljubav, ispovijest vlastitoga, intimnoga doživljavanja u području milosnoga života.
60,00
27.
S. Marija od Anđela Sorazu
DUHOVNI ŽIVOT
Dragocjeno djelo iz područja iskustvene spoznaje - mistike, u kojemu baskijska spisateljica - redovnica i mistična učiteljica, zbori o najuzvišenijim tajnama Presvetoga Trojstva, otkrivajući nam nadnaravne realnosti.
/
28.
Origen
POČELA
Jedan od najvećih duhova i stožera starokršćanske kulture, književnosti i vjere, u Počelima nam daje sintezu kršćanske nauke s kulturom orijentalno-grčko-rimskom. Sve stvarnosti motri u ovisnosti od Vrhovnog Bića, tražeći u svemu konačni smisao i nalazeći ga u ljubavi.
/
29.
Sv. Bonaventura
TRI PUTA - TVRDI UVEZ
Djelo mističnog karaktera, iako znanstvenog obilježja, u kojemu zbori o kršćanskoj savršenosti - ljubavi; o etapama puta koji vodi k Bogu.
/
30.
Više autora
GLE OVO SRCE
Knjiga s tekstovima više autora, naših teologa, u kojoj su integrirane bogate refleksije o Srcu Kristovu - pod teološkim, filozofsko-psihološkim, biblijskim, povijesnim i kulturnim vidom. Božansko Srce je žarište svega Svemira, Alfa i Omega, cilj svega stvorenoga.
/
31.
Charles de Foucauld
PISMA I ZAPISI
Knjiga s autentičnim zapisima - razmatranjima velikog kontemplativca, utemeljitelja Bratstva Male Isusove braće i sestara, ubijena na žarkom pustinjskom pijesku Afrike.
60,00
32.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
AVE MARIA
Četiri spjeva posvećena Mariji, u kojima kroz poetsko-umjetničku formu, u jedanaestercu i osmercu, kroz simbole i metafore, Autorica pjeva o tajni Utjelovljene Ljubavi i uzvišenom liku One koja je od Boga ljubljena, naglašava žrtvene akcente i sjaj preobraženja.
30,00
33.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
TORNJU BJELOKOSNI
Kroz meditativno-poetsko-lirski monolog oživljen je lik Bezgrješne, Marije, u svjetlu otajstva Ljubavi; One koja je uzor otkupljenog čovječanstva.
30,00
34a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MARIJA MAJKA LJUBAVI
Eseji o Majci Utjelovljene Ljubavi, koji osvjetljuju Njezin lik i ulogu u povijesti Spasenja, kroz teološko-povijesni vid.
40,00
34b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MARIJA MAJKA LJUBAVI - TVRDI UVEZ
Eseji o Majci Utjelovljene Ljubavi, koji osvjetljuju Njezin lik i ulogu u povijesti Spasenja, kroz teološko-povijesni vid.
50,00
35.
Sv. Katarina Sijenska
DIJALOG BOŽANSKE PROVIDNOSTI
U ovome svome grandioznome djelu, u kojemu su iznesene tajne spasenja-otkupljenja, tajne opstanka, Katarina daje rješenja svih tadašnjih problema Svijeta i Crkve - u okviru Božanske Providnosti.
90,00
36.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
U SVETIŠTU DUŠE
Meditativni monolog i ujedno dijalog s Bogom ljubavi, s refleksivno-lirskim akcentima i subjektivnim sadržajem.
30,00
37a.
O. Lorenzo Sales
VELIKA LJUBAV BOGU POSVEĆENIH DUŠA
U ovoj knjizi Autor osvjetljuje bitni cilj redovničkog života, a to je ljubav prema Bogu iz koje proizlazi ljubav prema bližnjemu.
40,00
37b.
O. Lorenzo Sales
VELIKA LJUBAV BOGU POSVEĆENIH DUŠA - TVRDI UVEZ
U ovoj knjizi Autor osvjetljuje bitni cilj redovničkog života, a to je ljubav prema Bogu iz koje proizlazi ljubav prema bližnjemu.
50,00
38a.
-
SPISI SV. FRANJE I SV. KLARE - ASIŽANA
Sa znanstveno-kritičkim prilogom po prvi put se kod nas pojavljuju. U njima se zrcali evanđeoska istina i izvornost, pobožnost, mističko iskustvo, organizacioni duh - suživot s Kristom.
70,00
38b.
-
SPISI SV. FRANJE I SV. KLARE - ASIŽANA - TVRDI UVEZ
Sa znanstveno-kritičkim prilogom po prvi put se kod nas pojavljuju. U njima se zrcali evanđeoska istina i izvornost, pobožnost, mističko iskustvo, organizacioni duh - suživot s Kristom.
80,00
39.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
O OTKUPLJENJU I BOŽANSKOM ŽIVOTU
U ovoj knjizi eseja, S. Marija iskustveno i racionalno razlaže vjerske istine, zboreći o najvećem otajstvu ljubavi, o pojavi Otkupitelja, osvjetljujući Njegov lik pod teološko-mističnim i povijesnim vidom, te o nutarnjem, najdubljem životu, koji je povezan s vrhovnim Bićem.
40,00
40.
Renè Laurentin
S MARIJOM U DOŠAŠĆU PREMA TREĆEM TISUĆLJEĆU
U ovoj nam je knjizi najveći živući mariolog dao sintezu svih svojih dosadašnjih djela o Djevici. U istoj analizira i osvjetljuje sve etape Marijina života od Navještenja do Uzašašća.
/
41.
S. Margarita Marija Alacoque
AUTOBIOGRAFIJA - TVRDI UVEZ
U istoj je u središtu velika Objava ljubavi prema ljudima, koju je samo Božansko Srce očitovalo redovnici od Pohođenja u Paray le Monialu, u Francuskoj, tražeći od ljudi odaziv ljubavi.
/
42a.
Jaroslav Nemec
SV. JANJA PRAŠKA
Bila je kći kralja Otokara I. Premysla i majke kraljice Konstance, iz ugarske dinastije Arpadovića, klarisa, koja je utemeljila samostan u Pragu, slijedeći vjerno karizmu sv. Klare. Proglašena je svetom od pape Ivana Pavla II.
40,00
42b.
Jaroslav Nemec
SV. JANJA PRAŠKA - TVRDI UVEZ
Bila je kći kralja Otokara I. Premysla i majke kraljice Konstance, iz ugarske dinastije Arpadovića, klarisa, koja je utemeljila samostan u Pragu, slijedeći vjerno karizmu sv. Klare. Proglašena je svetom od pape Ivana Pavla II.
50,00
43a.
Sv. Teodor Studit
PISMA MONAHINJAMA
Pisac i reformator bizantskog monaštva u 8. i 9. st., iz vremena nepodijeljene Crkve. - Pisma su svjedočanstvo za Ideal, za čvrstoću vjere i morala i ohrabrenje za vjernost Kristu u kušnjama. Prilog su obnovi i osnaženju prvotnoga duha redovništva.
50,00
43b.
Sv. Teodor Studit
PISMA MONAHINJAMA - TVRDI UVEZ
Pisac i reformator bizantskog monaštva u 8. i 9. st., iz vremena nepodijeljene Crkve. - Pisma su svjedočanstvo za Ideal, za čvrstoću vjere i morala i ohrabrenje za vjernost Kristu u kušnjama. Prilog su obnovi i osnaženju prvotnoga duha redovništva.
60,00
44.
Piero Bargellini
CVJETIĆI SVETE KLARE
Cvjetići nam vjerno iznose slike iz Klarina života: života poslušnosti, čistoće, potpune predanosti - savršene ljubavi prema Bogu i bližnjemu, a posebno poniznosti, koja se najviše očitovala u mukama i kušnjama, koje je pokorno i radosno primala iz ruku dobroga nebeskoga Oca. U ljubavi prema Bogu nalazi se i iscrpljuje smisao njezina života. Svojom skrovitošću, molitvama, žrtvama i patnjama sudjelovala je s Kristom u tajni Otkupljenja, a danas to nastavlja po svojim duhovnim kćerima.
40,00
45.
-
SVETI FRANO SVOJIM KĆERIMA - OPORUKA - TVRDI UVEZ
Djelo nepoznatog autora, biser franjevačke duhovnosti: minijaturno zrcalo "Cvjetića sv. Franje". Duhovno-umjetnički spis, u kojem se očituje izvorna ljepota evanđeoske-franjev. duhovnosti.
40,00
46.
Bl. Rajmund iz Kapue
ŽIVOT SV. KATARINE SIJENSKE
Djelo veličanstveno po svojoj koncepciji, harmoniji i cjelini, po sadržaju koji zadivljuje, tj. opis života ove velike renesansne svetice i naučiteljice sv. Crkve.
/
47.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
PUT LJUBAVI (Križni put)
Meditativno-poetski monolog o patnji Otkupiteljevoj - kroz slike - prizore Križnih postaja.
/
48.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MOLITVE SRCA
Pjesnička-meditativna proza s uzvišenošću poetskog-umjetničkog izraza i dubinom mističnog sadržaja.
/
49a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
LJUBAV ZBOG LJUBAVI
Balade, koje se ističu mističnim sadržajem očitovanim kroz pjesničku-umjetničku formu; odlikuju se izražajnom snagom, lakoćom ritma i poetskom uzvišenom riječju.
30,00
49b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
LJUBAV ZBOG LJUBAVI - TVRDI UVEZ
Balade, koje se ističu mističnim sadržajem očitovanim kroz pjesničku-umjetničku formu; odlikuju se izražajnom snagom, lakoćom ritma i poetskom uzvišenom riječju.
40,00
50a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
ODSJAJ VJEČNE LJUBAVI
Studiozna proza - knjiga čiji nam sadržaj otkriva duboku težnju ljudskog duha za Bogom, za Izvorom života i ljubavi; prisutnu ideju Najvišega bića u svim kulturama i civilizacijama, izvorni monoteizam - te zahtjevnost življenja po etičko-moralnim normama.
50,00
50b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
ODSJAJ VJEČNE LJUBAVI - TVRDI UVEZ
Studiozna proza - knjiga čiji nam sadržaj otkriva duboku težnju ljudskog duha za Bogom, za Izvorom života i ljubavi; prisutnu ideju Najvišega bića u svim kulturama i civilizacijama, izvorni monoteizam - te zahtjevnost življenja po etičko-moralnim normama.
/
51.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
OVDJE JE SVA POVIJEST MOJA
Kroz okvir Solinskih ruševina, kroz poetske simbole i metafore, kroz tajanstveni, duboki, mistični - osobni doživljaj pjesnikinje, prikazan je doživljaj cijeloga našega naroda i njegova povijesna sudbina.
30,00
52a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
DOSEGNUH SVOJ SJAJ
Pjesnička zbirka - poezija slika koje su oblikovane na zasadama poetike impresionizma i ekspresionizma; poezija simbola.
50,00
52b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
DOSEGNUH SVOJ SJAJ - TVRDI UVEZ
Pjesnička zbirka - poezija slika koje su oblikovane na zasadama poetike impresionizma i ekspresionizma; poezija simbola.
60,00
53a.
Ivan Pavao II
ŽEĐ ZA RASPETIM - PISMO KLARISAMA
Pismo pape Ivana Pavla II. Klarisama svijeta, u povodu 800. obljetnice rođenja sv. M. Klare Asiške (1193.-1993.).
/
53b.
Ivan Pavao II
ŽEĐ ZA RASPETIM - PISMO KLARISAMA - TVRDI UVEZ
Pismo pape Ivana Pavla II. Klarisama svijeta, u povodu 800. obljetnice rođenja sv. M. Klare Asiške (1193.-1993.).
/
54.
Sv. Bonaventura
STABLO ŽIVOTA
- sadrži tri Bonaventurina traktata. Ističe kontemplaciju Riječi, život, muku i smrt Spasiteljevu; Križ-stablo koje donosi plodove za vječni život i suobličenje s Kristom-Bogom.
40,00
55.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MISTIČNA ZARUČNICA UTJELOVLJENE LJUBAVI
Autorica će u ovoj knjizi eseja posebno osvijetliti duhovni lik sv. Klare, utemeljiteljice Reda Sestara klarisa - kroz značajke franjevačke duhovnosti, ističući karizmatički vid te teološki kristocentrizam, obilježavajući 800. obljetnicu Klarina rođenja.
40,00
56.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
KROZ SMRTNU MUKU
Kroz meditativni monolog i sugestivne slike predočene su nam neizrecive patnje Bogo-Čovjeka u Getsemaniju i na Kalvariji.
/
57a.
Marijan Dominik Kovač
U OZRAČJU SVETE KLARE
Kroz svjedočanstva Sestara zajednice kod Sv. Damjana, prvoga Klarina samostana, osvijetljen je Klarin lik u svojoj duhovno-karizmatičkoj dimenziji; kroz povijesan okvir i društvene strukture, da bi nam se prenijela poruka ljubavi.
50,00
57b.
Marijan Dominik Kovač
U OZRAČJU SVETE KLARE - TVRDI UVEZ
Kroz svjedočanstva Sestara zajednice kod Sv. Damjana, prvoga Klarina samostana, osvijetljen je Klarin lik u svojoj duhovno-karizmatičkoj dimenziji; kroz povijesan okvir i društvene strukture, da bi nam se prenijela poruka ljubavi.
60,00
58a.
Edoardo Luini
SVETI ANTUN PADOVANSKI
Autor nam donosi izbor iz Antunovih spisa, govora-propovijedi, kroz koje nam u divotnom svjetlu izranja Antunov duhovni-svetački lik. Knjiga je prilog proslavi 800. obljetnice rođenja "Sveca svega svijeta".
40,00
58b.
Edoardo Luini
SVETI ANTUN PADOVANSKI - TVRDI UVEZ
Autor nam donosi izbor iz Antunovih spisa, govora-propovijedi, kroz koje nam u divotnom svjetlu izranja Antunov duhovni-svetački lik. Knjiga je prilog proslavi 800. obljetnice rođenja "Sveca svega svijeta".
50,00
59a.
Marijan Dominik Kovač
SVETI ANTUN PADOVANSKI
Autor nam iznosi bitne sastavnice Antunova djela i glavne misli njegovih propovijedi - spisa, stavljajući nam ga za uzor i za pomoć u nevoljama.
40,00
59b.
Marijan Dominik Kovač
SVETI ANTUN PADOVANSKI - TVRDI UVEZ
Autor nam iznosi bitne sastavnice Antunova djela i glavne misli njegovih propovijedi - spisa, stavljajući nam ga za uzor i za pomoć u nevoljama.
50,00
60.
Margarita
PORUKA MILOSRDNE LJUBAVI (Prošireno izdanje) I dio
U ovom djelu mistično-profetskog sadržaja, vidjelica Margarita nam iznosi svoja karizmatička nadahnuća, vizije i dijaloge s Kristom te njegovu PORUKU dušama.
90,00
61.
Prof. Ivo Grgurev
SVEMIRSKI MIRISI
Kroz slike, simbole i metafore, Autor nam u ovoj pjesničkoj zbirci izražava dublje, duhovne i egzistencijalne i transcedentalne stvarnosti - s ljudskom i božanskom porukom.
50,00
62a.
Bl. Baptista Varano
DUHOVNI ŽIVOT
Kroz ovaj Izbor iz mističnih spisa, klarisa Varano predočuje nam najdublje Kristove patnje, koje joj je sam On otkrio; svu muku Čovjeka boli - da nas potakne na ljubav prema Njemu, te da razmatrajući Spasiteljeve boli, možemo lakše podnositi i svoje.
50,00
62b.
Bl. Baptista Varano
DUHOVNI ŽIVOT - TVRDI UVEZ
Kroz ovaj Izbor iz mističnih spisa, klarisa Varano predočuje nam najdublje Kristove patnje, koje joj je sam On otkrio; svu muku Čovjeka boli - da nas potakne na ljubav prema Njemu, te da razmatrajući Spasiteljeve boli, možemo lakše podnositi i svoje.
60,00
63a.
O. Marijan Dominik Kovač
TRI SLAVNE KLARISE
U ovoj knjizi, pisanoj pod povijesno-karizmatičkim vidom, predstavljena su nam tri mistična franjevačka cvijeta: Sv. Agneza Asiška (1197.-1253.), Sv. Koleta Korbijska (1381.-1447.) i bl. Salomeja Krakovska (1211.-1268.).
40,00
63b.
O. Marijan Dominik Kovač
TRI SLAVNE KLARISE - TVRDI UVEZ
U ovoj knjizi, pisanoj pod povijesno-karizmatičkim vidom, predstavljena su nam tri mistična franjevačka cvijeta: Sv. Agneza Asiška (1197.-1253.), Sv. Koleta Korbijska (1381.-1447.) i bl. Salomeja Krakovska (1211.-1268.).
50,00
64a.
Sv. Toma More
KRISTOVA ŽALOST
Jedan od najvećih duhova i umova - značajeva ne samo engleske nego i europske povijesti - ures Crkve, filozof-teolog, mistik-mučenik lord Sir Thomas More (1478.-1535.), veliki kancelar Engleske; mučenik za primat zakonitih nasljednika sv. Petra i za nerazrješivost ženidbe. Ova razmatranja o Isusovoj smrtnoj muci pisao je u Toweru, pred svoje pogubljenje, crpeći iz muke Kristove snagu i za svoje mučeništvo.
50,00
64b.
Sv. Toma More
KRISTOVA ŽALOST - TVRDI UVEZ
Jedan od najvećih duhova i umova - značajeva ne samo engleske nego i europske povijesti - ures Crkve, filozof-teolog, mistik-mučenik lord Sir Thomas More (1478.-1535.), veliki kancelar Engleske; mučenik za primat zakonitih nasljednika sv. Petra i za nerazrješivost ženidbe. Ova razmatranja o Isusovoj smrtnoj muci pisao je u Toweru, pred svoje pogubljenje, crpeći iz muke Kristove snagu i za svoje mučeništvo.
60,00
65a.
Sv. Katarina Sijenska
PISMA
Velika svetica i crkvena naučiteljica Katarina Benincasa, iz Siene (1347.-1380.), Božja odabranica u ostvarenju velikih planova duhovne obnove, u ovim Pismima, koja je pisala mnogim ličnostima svoga vremena, poziva na reformu u Crkvi, na Križarski rat i na povratak pape Grgura XI. iz Avignona u Rim.
/
65b.
Sv. Katarina Sijenska
PISMA - TVRDI UVEZ
Velika svetica i crkvena naučiteljica Katarina Benincasa, iz Siene (1347.-1380.), Božja odabranica u ostvarenju velikih planova duhovne obnove, u ovim Pismima, koja je pisala mnogim ličnostima svoga vremena, poziva na reformu u Crkvi, na Križarski rat i na povratak pape Grgura XI. iz Avignona u Rim.
90,00
66a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
U SJAJU DUHA
- razgovori (interviewi) - otkrivaju ljepotu i bogatstvo unutarnjega-duhovnoga-božanskoga života, kojemu je princip Duh Božji; božansku sferu - mistično iskustvo.
50,00
66b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
U SJAJU DUHA - TVRDI UVEZ
- razgovori (interviewi) - otkrivaju ljepotu i bogatstvo unutarnjega-duhovnoga-božanskoga života, kojemu je princip Duh Božji; božansku sferu - mistično iskustvo.
60,00
67a.
S. Agneza od Presv. Euharistije (Jelka Markotić)
BOŽANSKA LJUBAV
Isus Krist-Bog glavna je tema i obuzetost razmišljanja autorice - redovnice splitskog samostana Reda sv. Klare. Zanimljive su i sadržajne meditacije s motivikom iz redovničkog - klauzurnog života, u kojima ističe stvarnost Križa, ljubav očitovanu kroz žrtvu i bol, te sreću unutarnjega života u jedinstvu s Bogom. U pjesmama opijeva Evanđelje - život Bogočovjeka.
50,00
67b.
S. Agneza od Presv. Euharistije (Jelka Markotić)
BOŽANSKA LJUBAV - TVRDI UVEZ
Isus Krist-Bog glavna je tema i obuzetost razmišljanja autorice - redovnice splitskog samostana Reda sv. Klare. Zanimljive su i sadržajne meditacije s motivikom iz redovničkog - klauzurnog života, u kojima ističe stvarnost Križa, ljubav očitovanu kroz žrtvu i bol, te sreću unutarnjega života u jedinstvu s Bogom. U pjesmama opijeva Evanđelje - život Bogočovjeka.
60,00
68.
Divo Barsotti, svećenik
OVO JE MOJA OPORUKA
Svećenik, teolog, filozof, predavač na firentinskom Bogoslovnom fakultetu, kroz razmatranja tumači OPORUKU - Franjin autentični spis, u kojoj se očituje Franjin idealizam i njegova iskrena duša; Franjino iskustvo ljubavi - prema Bogu i bližnjemu.
/
69a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MISTIČNE RUŽE
Zbirka pjesama subjektivne prirode, duboko religiozna - mistična; sadržaj joj je Ljubav - Bog.
50,00
69b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MISTIČNE RUŽE - TVRDI UVEZ
Zbirka pjesama subjektivne prirode, duboko religiozna - mistična; sadržaj joj je Ljubav - Bog.
60,00
70a.
Marijan Dominik Kovač, OFM Conv.
SV. ELIZABETA TIRINŠKA
Grofica Tirinška (1205.-1235.) bijaše kći ugarsko-hrvatskog kralja Andrije II., iz dinastije Arpadovića, a sestra Bele IV. Život joj bijaše prebogat duhovnim plodovima krjeposti i svetosti; milosrđa i djelotvorne ljubavi prema bližnjemu, koja ju je dovela do velikih stradanja, do - mučeništva. U nas se štuje kao nebeska zaštitnica - pokroviteljica Trećeg Franjevačkog reda u svijetu.
50,00
70b.
Marijan Dominik Kovač, OFM Conv.
SV. ELIZABETA TIRINŠKA - TVRDI UVEZ
Grofica Tirinška (1205.-1235.) bijaše kći ugarsko-hrvatskog kralja Andrije II., iz dinastije Arpadovića, a sestra Bele IV. Život joj bijaše prebogat duhovnim plodovima krjeposti i svetosti; milosrđa i djelotvorne ljubavi prema bližnjemu, koja ju je dovela do velikih stradanja, do - mučeništva. U nas se štuje kao nebeska zaštitnica - pokroviteljica Trećeg Franjevačkog reda u svijetu.
60,00
71.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MOJ BIJELI DAN
Zbirka pjesama i dramoleta za slavlja prve sv. Pričesti i sv. Potvrde, u kojoj je naglašena ljubav prema euharistijskome Kristu, Bogočovjeku, kao i žar mučeništva (u dramoletima).
40,00
72.
Lorenzo Sales
SRCE ISUSOVO GOVORI SVIJETU
Kroz Dnevnik redovnice, klarise - kapucinke Sestre Konzolate Betrone (1903.-1946.), a čije navode tumači autor Lorenzo Sales, objavljene su nam božanske tajne i poruke (odgovor na pitanja: zašto tolika stradanja, nevolje, ratovi itd.); beskrajno milosrđe i ljubav Srca Isusova, očitovani Svijetu.
60,00
73.
Thomas Merton
ŽIVOT U BOGU (Sjemenke kontemplacije)
U ovoj svojoj knjizi Thomas Merton (1915.-1968.) zbori o duhovnom životu, životu milosti, na kojem izrasta kontemplativni život, koji je moralno savršenstvo, savršenstvo ljubavi, po kojoj se sjedinjujemo s Bogom.
/
74a.
Ferdinand Holböck
BOŽJA SVJETLOST SJEVERA (Sv. Brigita Švedska i njezine objave)
U ovoj knjizi Autora, inače sveučilišnog prof. na Teološkom fakultetu u Salzburgu, i člana Papinske teol. akademije, naglasak je na Objavama, očitovanim preko sv. Brigite (1303.-1373.), koje proistječu iz vrhunaravnog Izvora. Sam Bog joj saopćava tajne koje se odnose na Njegovu opstojnost - egzistenciju i transcendenciju.
70,00
74b.
Ferdinand Holböck
BOŽJA SVJETLOST SJEVERA (Sv. Brigita Švedska i njezine objave) - TVRDI UVEZ
U ovoj knjizi Autora, inače sveučilišnog prof. na Teološkom fakultetu u Salzburgu, i člana Papinske teol. akademije, naglasak je na Objavama, očitovanim preko sv. Brigite (1303.-1373.), koje proistječu iz vrhunaravnog Izvora. Sam Bog joj saopćava tajne koje se odnose na Njegovu opstojnost - egzistenciju i transcendenciju.
80,00
75.
Sv. Katarina Sijenska
MOLITVE I VAPAJI TROJSTVENOM BIĆU (Sve molitve sv. Katarine)
U ovoj knjizi sadržane su molitve i molitveni govori Katarine Benincasa (1347.-1380.). Kroz svoje molitve Katarina najčešće razmatra o tajni Utjelovljenja, o Otkupiteljevoj ljubavi, veličajući Kristove patnje, Krv Njegovu, koja nas je spasila od vječne smrti, kao i o neizmjernoj Njegovoj ljubavi prema nama ljudima. Većinu svojih molitvenih govora izrekla je - nakon smrti pape Grgura XI., kojega je dovela iz "Avinjonskog sužanjstva" - na konzistoriju kardinala u Rimu, djelujući na njih kod izbora i potvrdjujući Urbana VI. za valjano izabranog papu.
/
76a.
Divo Barsotti
MAJKA MEĐU NAMA
Ukazavši se dvojici pastirića: Melaniji i Maksiminu, u brdskom predjelu La Salette - 1846. g. (a i kasnije), Bl. Dj. Marija dala im je poruke vezane za njihov kraj i njihove konkretne prilike i zbivanja, tražeći obraćenje, ali se one proširuju na tešku stvarnost otpada od Boga. I srž je ove Marijine poruke: Treba se vratiti svome Izvoru.
50,00
76b.
Divo Barsotti
MAJKA MEĐU NAMA - TVRDI UVEZ
Ukazavši se dvojici pastirića: Melaniji i Maksiminu, u brdskom predjelu La Salette - 1846. g. (a i kasnije), Bl. Dj. Marija dala im je poruke vezane za njihov kraj i njihove konkretne prilike i zbivanja, tražeći obraćenje, ali se one proširuju na tešku stvarnost otpada od Boga. I srž je ove Marijine poruke: Treba se vratiti svome Izvoru.
60,00
77a.
S. Veronika Giuliani
DNEVNIK (ISKUSTVO I MISTIČNA NAUKA) 1. svezak
Autorica - mistikinja, klarisa - kapucinka (1660.-1727.) u svome Dnevniku (koji u skraćenom obliku objavljujemo u 2 sveska) očituje svoje izvorno mistično iskustvo, bogatstvo svoje patničke duše, koja je žarko ljubila Boga i zbog te ljubavi podnosila tolike patnje za Crkvu i Svijet. Imala je i dar stigmatizacije.
80,00
77b.
S. Veronika Giuliani
DNEVNIK (ISKUSTVO I MISTIČNA NAUKA) 2. svezak
Autorica - mistikinja, klarisa - kapucinka (1660.-1727.) u svome Dnevniku (koji u skraćenom obliku objavljujemo u 2 sveska) očituje svoje izvorno mistično iskustvo, bogatstvo svoje patničke duše, koja je žarko ljubila Boga i zbog te ljubavi podnosila tolike patnje za Crkvu i Svijet. Imala je i dar stigmatizacije.
80,00
77c.
S. Veronika Giuliani
DNEVNIK (ISKUSTVO I MISTIČNA NAUKA) 1. svezak - TVRDI UVEZ
Autorica - mistikinja, klarisa - kapucinka (1660.-1727.) u svome Dnevniku (koji u skraćenom obliku objavljujemo u 2 sveska) očituje svoje izvorno mistično iskustvo, bogatstvo svoje patničke duše, koja je žarko ljubila Boga i zbog te ljubavi podnosila tolike patnje za Crkvu i Svijet. Imala je i dar stigmatizacije.
90,00
77d.
S. Veronika Giuliani
DNEVNIK (ISKUSTVO I MISTIČNA NAUKA) 2. svezak - TVRDI UVEZ
Autorica - mistikinja, klarisa - kapucinka (1660.-1727.) u svome Dnevniku (koji u skraćenom obliku objavljujemo u 2 sveska) očituje svoje izvorno mistično iskustvo, bogatstvo svoje patničke duše, koja je žarko ljubila Boga i zbog te ljubavi podnosila tolike patnje za Crkvu i Svijet. Imala je i dar stigmatizacije.
90,00
78.
Sv. Atanazije
ŽIVOT SV. SINKLETIKE
Ovo djelo sv. Atanazija (295.-373.), koje bijaše izgubljeno, kako to svjedoči Nicefor, sačuvano i pronađeno u Eskorijalu, kraljevskoj riznici - samostanu španjolskih kraljeva, zbori o Sinkletici, djevici - prvakinji Bogu posvećenih duša. Koristeći okvir njena života, on daje poduke djevicama - monahinjama i monasima o savršenom životu ljubavi prema Bogu i bližnjemu.
30,00
79a.
Sv. Ambrozije
SPISI O DJEVIČANSTVU
Kao biskup u Milanu, Ambrozije (u 1. polovini IV. st.) piše ovo svoje djelo, sastavljeno u četiri dijela, u kojemu - zanosnim stilom i bogatim metaforama - uzdiže djevičanstvo na najveće moguće dostojanstvo, jer je ono potpuno i nesebično predanje Ljubavi, jer se po njemu najsigurnije postiže pobožanstvenjenje, sličnost s Bogom, a po istoj sposobnost djelotvorne ljubavi prema bližnjemu.
60,00
79b.
Sv. Ambrozije
SPISI O DJEVIČANSTVU - TVRDI UVEZ
Kao biskup u Milanu, Ambrozije (u 1. polovini IV. st.) piše ovo svoje djelo, sastavljeno u četiri dijela, u kojemu - zanosnim stilom i bogatim metaforama - uzdiže djevičanstvo na najveće moguće dostojanstvo, jer je ono potpuno i nesebično predanje Ljubavi, jer se po njemu najsigurnije postiže pobožanstvenjenje, sličnost s Bogom, a po istoj sposobnost djelotvorne ljubavi prema bližnjemu.
70,00
80.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
ZOV VJEČNIH VRHUNACA
Pejzažnom motivikom (sa slikama zavičajnih proplanaka kao i blistavilom i šumom mora), Autorica tumači svoja mistična stanja i poniranja, žeđ za vječnom Ljepotom i Ljubavlju; čežnju za konačnim susretom s Njim i uranjanjem u zagrljaj Njegove vječnosti.
30,00
81a.
Sv. Katarina Bolonjska
SEDAM DUHOVNIH ORUŽJA
U ovom djelu autorica - Katarina (1413.-1463.) pokazuje put i način kako će duša stići svome vječnom Cilju, boreći se na svome putu protiv neprijatelja svoga spasenja. Djelo je dopunjeno dodatkom od njene susestre - s. Iluminate Bembo, koja iznosi svjedočanstvo o Katarininu svetom životu.
/
81b.
Sv. Katarina Bolonjska
SEDAM DUHOVNIH ORUŽJA - TVRDI UVEZ
U ovom djelu autorica - Katarina (1413.-1463.) pokazuje put i način kako će duša stići svome vječnom Cilju, boreći se na svome putu protiv neprijatelja svoga spasenja. Djelo je dopunjeno dodatkom od njene susestre - s. Iluminate Bembo, koja iznosi svjedočanstvo o Katarininu svetom životu.
/
82.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MOJ VJEČNI OCEANE
Zbirka subjektivne lirike u kojoj dominira ljubav prema vječnoj Ljubavi, očitovana kroz lirski izričaj, kroz poetsku i misaonu zrelost - kako zbori dr. N. Mihanović; s bogatstvom metafora i s djevičanskom iskrenošću; neposredno - mistično očitovanje poetike i metafizike.
60,00
83a.
Blažena Marija od Utjelovljenja
SVJEDOČANSTVO
Remek je to djelo duhovnosti francuske redovnice - uršulinke s. Marije od Utjelovljenja - Guyart (1599.-1672.), mistikinje i prve misionarke među kanadskim Indijancima, u kojemu opisuje svoja duhovna stanja, strahotne kušnje i milost mističnog sjedinjenja s Bogom.
80,00
83b.
Blažena Marija od Utjelovljenja
SVJEDOČANSTVO - TVRDI UVEZ
Remek je to djelo duhovnosti francuske redovnice - uršulinke s. Marije od Utjelovljenja - Guyart (1599.-1672.), mistikinje i prve misionarke među kanadskim Indijancima, u kojemu opisuje svoja duhovna stanja, strahotne kušnje i milost mističnog sjedinjenja s Bogom.
90,00
84a.
Ivan-Marija Vianney
BOG NAS LJUBI
Misli i govori Arškog župnika (1786.-1859.). Živio je i djelovao u vrijeme velikih francuskih revolucija. Bio je veliki pokornik - mučenik ispovjedaonice; obdaren mnogim karizmatičkim - mističnim darovima. Spasavao je duše; preobražavao društvo. Misli su mu pune mudrosti, umnosti i onostranosti, dok ga Govori očituju kao dubokog poznavatelja psihe i snažnog borca za milosni - božanski život.
50,00
84b.
Ivan-Marija Vianney
BOG NAS LJUBI - TVRDI UVEZ
Misli i govori Arškog župnika (1786.-1859.). Živio je i djelovao u vrijeme velikih francuskih revolucija. Bio je veliki pokornik - mučenik ispovjedaonice; obdaren mnogim karizmatičkim - mističnim darovima. Spasavao je duše; preobražavao društvo. Misli su mu pune mudrosti, umnosti i onostranosti, dok ga Govori očituju kao dubokog poznavatelja psihe i snažnog borca za milosni - božanski život.
60,00
85a.
Prof. dr. sc. Atanazije Matanić
NA IZVORU FRANJEVAČKE DUHOVNOSTI
Pišući o franjevačkoj duhovnosti, autor - dr. Matanić (1922.-2004.), dugogodišnji profesor na rimskim katoličkim sveučilištima, kronološki osvjetljuje Franjin život, duhovni razvoj i mističko iskustvo - u povijesnome okviru. Posebno obrađuje uzročne čimbenike duhovnosti sv. oca Franje, produbljujući ih znanstvenom raščlambom, uz bogat bibliografski prilog.
60,00
85b.
Prof. dr. sc. Atanazije Matanić
NA IZVORU FRANJEVAČKE DUHOVNOSTI - TVRDI UVEZ
Pišući o franjevačkoj duhovnosti, autor - dr. Matanić (1922.-2004.), dugogodišnji profesor na rimskim katoličkim sveučilištima, kronološki osvjetljuje Franjin život, duhovni razvoj i mističko iskustvo - u povijesnome okviru. Posebno obrađuje uzročne čimbenike duhovnosti sv. oca Franje, produbljujući ih znanstvenom raščlambom, uz bogat bibliografski prilog.
70,00
86a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
SRCE SVEMIRA I SVIJETA
Mistika - život ljubavi
U ovome svome meditativno-esejističkom djelu Autorica razlaže o Izvoru života i ljubavi; o Bogu s obzirom na njegovu transcendentnost i imanentnost, o utjelovljenoj Ljubavi, o Otkupljenju te milosnom - božanskom životu, koji je plod Ljubavi, i život mistike, koji vodi k sjedinjenju duše s Bogom.
50,00
86b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
SRCE SVEMIRA I SVIJETA
Mistika - život ljubavi
- TVRDI UVEZ
U ovome svome meditativno-esejističkom djelu Autorica razlaže o Izvoru života i ljubavi; o Bogu s obzirom na njegovu transcendentnost i imanentnost, o utjelovljenoj Ljubavi, o Otkupljenju te milosnom - božanskom životu, koji je plod Ljubavi, i život mistike, koji vodi k sjedinjenju duše s Bogom.
60,00
87.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
EUHARISTIJSKI BOG SREDIŠTE KLARINA ŽIVOTA
Kroz ovo svoje djelo - objavljeno u povodu proslave 750. obljetnice smrti sv. Majke Klare (1253.-2003.), utemeljiteljice Reda sestara klarisa - s. Marija osvjetljuje duhovni lik, karizmu, utjecaj i značenje ove velike Svetice, koja bijaše duboko uronjena u misterij i stvarnost Kristove otkupiteljske žrtve, u stvarnost Trojstvene ljubavi, postavši - s Marijom i sa svojim duhovnim kćerima - Kristovom pomoćnicom u djelu Otkupljenja.
/
88a.
Sv. Ljudevit Marija Grignion Montfortski
RASPRAVA O PRAVOJ POBOŽNOSTI PREMA PRESVETOJ DJEVICI MARIJI - MEKI UVEZ
Izvadak iz Grignionovih Sabranih djela (br. 12). - U Raspravi Svetac očituje i naglašava izvanrednu pobožnost i predanost Presvetoj Djevici, izručenje svega što imamo ili posjedujemo, ili bismo mogli imati - u redu naravi ili vrhunaravi, prema geslu: TOTUS TUUS.
/
88b.
Sv. Ljudevit Marija Grignion Montfortski
RASPRAVA O PRAVOJ POBOŽNOSTI PREMA PRESVETOJ DJEVICI MARIJI - TVRDI UVEZ
Izvadak iz Grignionovih Sabranih djela (br. 12). - U Raspravi Svetac očituje i naglašava izvanrednu pobožnost i predanost Presvetoj Djevici, izručenje svega što imamo ili posjedujemo, ili bismo mogli imati - u redu naravi ili vrhunaravi, prema geslu: TOTUS TUUS.
60,00
89.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
OSTANITE U MOJOJ LJUBAVI
Zboreći o Biću koje j e s t, i koje je Ljubav, i iznoseći nam dokaze o njegovoj egzistenciji, s. Marija, autorica, postupno nas vodi k najuzvišenijoj tajni Ljubavi - presv. Euharistiji, koja je Emanuel - Bog s nama. Ističe ovisnost o ontičkom Temelju i zbori o božanskom životu milosti.
50,00
90.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
SRCIMA VELIKE LJUBAVI
Molitveni savez Legije Srca Isusova i Marijina
Pokrenuvši isti Savez 1995. g., u kojemu sada ima oko 1500 članova, autorica nam - s. Marija zbori o ljubavi Presvetih Srdaca - Isusa i Marije, koji traže naš uzvrat ljubavi, prikazujući pod povijesnim vidom pobožnosti prema tim Srcima, prilažući o njima prikladne svoje meditacije i meditativne molitve, te različite molitvene obrasce, i donoseći svjedočanstva pojedinih osoba o pristupu u taj Savez.
40,00
91.
Sv. Bernard
STUPNJEVI PONIZNOSTI I OHOLOSTI
Među prvim spisima koje je napisao Bernard (1090.-1153.), cistercit, opat iz Clairvauxa, a na molbu svoga subrata Gotfrida, bila je ova rasprava "O stupnjevima poniznosti i oholosti", koju je potom predao svojim monasima, koji su odlazili diljem Europe i osnivali nove samostane, želeći ih uputiti na put krjeposti i savršene ljubavi.
/
92.
Sv. Jeronim
O VJEČNOM DJEVIČANSTVU MARIJINU
U ovoj svojoj raspravi - polemici "Protiv Helvidija", JERONIM (*347. u Stridonu, u Dalmaciji) snažno brani Marijino djevičanstvo - prije poroda, u porodu i nakon poroda, pobijajući njegove navode izvrsnim poznavanjem Svetoga pisma i njegovom primjenom.
Braneći Marijino djevičanstvo, brani glavne istine naše vjere; brani njeno božansko materinstvo, brani djevičansko začeće Kristovo i Kristovo božanstvo; brani vjeru u transcendentnoga Boga.
30,00
93a.
-
MOLITVE SVETE GERTRUDE I MATILDE
Iz spisa molitava velikih njemačkih mistikinja: Gertrude (1256.-1301.) i njene mlađe sestre Matilde (1241.-1299.), koje su tek nakon smrti bile upoznate, kada su ti spisi pronađeni i prevedeni, izbija mistični žar i ljubav prema Apsolutnoj Ljubavi te bogatstvo nadnaravnih sadržaja.
70,00
93b.
-
MOLITVE SVETE GERTRUDE I MATILDE - TVRDI UVEZ
Iz spisa molitava velikih njemačkih mistikinja: Gertrude (1256.-1301.) i njene mlađe sestre Matilde (1241.-1299.), koje su tek nakon smrti bile upoznate, kada su ti spisi pronađeni i prevedeni, izbija mistični žar i ljubav prema Apsolutnoj Ljubavi te bogatstvo nadnaravnih sadržaja.
80,00
94a.
Sv. Bernard
BOŽJA LJUBAV
U ovoj knjizi sv. Bernard, teolog i filozof rane skolastike, daje kardinalu Aimericu odgovor na njegovo pitanje - da je razlog zbog kojega trebamo ljubiti Boga - B o g   s a m, a način na kojega trebamo ljubiti je neizmjeran. - Bog nas je ljubio beskonačno; smrću na križu zaslužio nam je vječno spasenje. I mi smo dužni Boga ljubiti tako da ne tražimo nikakve druge nagrade za svoju ljubav - do Njega samoga.
40,00
94b.
Sv. Bernard
BOŽJA LJUBAV - TVRDI UVEZ
U ovoj knjizi sv. Bernard, teolog i filozof rane skolastike, daje kardinalu Aimericu odgovor na njegovo pitanje - da je razlog zbog kojega trebamo ljubiti Boga - B o g   s a m, a način na kojega trebamo ljubiti je neizmjeran. - Bog nas je ljubio beskonačno; smrću na križu zaslužio nam je vječno spasenje. I mi smo dužni Boga ljubiti tako da ne tražimo nikakve druge nagrade za svoju ljubav - do Njega samoga.
50,00
95a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
TAJANSTVO DUBINA
U ovoj knjizi sadržaji i zanosi duha strukturirani su u modernoj lirski intoniranoj pjesničkoj prozi. Ljubav i Bog, ili Bog - Ljubav, središte su njena unutarnjega duhovnoga svijeta, kao i ove knjige. Težnja Autorice je da i kroz ovo djelo uzdigne pogled suvremenog čovjeka prema Bogu, Apsolutnome Bitku; Cilju svega stvorenoga.
40,00
95b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
TAJANSTVO DUBINA - TVRDI UVEZ
U ovoj knjizi sadržaji i zanosi duha strukturirani su u modernoj lirski intoniranoj pjesničkoj prozi. Ljubav i Bog, ili Bog - Ljubav, središte su njena unutarnjega duhovnoga svijeta, kao i ove knjige. Težnja Autorice je da i kroz ovo djelo uzdigne pogled suvremenog čovjeka prema Bogu, Apsolutnome Bitku; Cilju svega stvorenoga.
50,00
96a.
Franco Fusar Bassini
TA NEPODNOŠLJIVA LJUBAV
"Među velikim mistikinjama Crkve, a posebno Franjevačkog reda, ističe se i bl. Marija Magdalena Martinengo, rođena u Bresci, gdje je u 18. godini stupila u samostan. Trajno je radila na svom duhovnom usavršavanju, nastojeći se u svojoj nutrini suobličiti s Kristom raspetim i poduzimajući teške pokore. U svojim duhovnim zapisima ostavila nam je svjedočanstvo o neposrednom iskustvu Boga. O tome stručno, psihološki, intuitivno i mistično razlaže i tumači autor - p. Franco Fusar Bassini, kapucin. Blaženom je proglašena 18. IV. 1900. godine."
50,00
96b.
Franco Fusar Bassini
TA NEPODNOŠLJIVA LJUBAV - TVRDI UVEZ
"Među velikim mistikinjama Crkve, a posebno Franjevačkog reda, ističe se i bl. Marija Magdalena Martinengo, rođena u Bresci, gdje je u 18. godini stupila u samostan. Trajno je radila na svom duhovnom usavršavanju, nastojeći se u svojoj nutrini suobličiti s Kristom raspetim i poduzimajući teške pokore. U svojim duhovnim zapisima ostavila nam je svjedočanstvo o neposrednom iskustvu Boga. O tome stručno, psihološki, intuitivno i mistično razlaže i tumači autor - p. Franco Fusar Bassini, kapucin. Blaženom je proglašena 18. IV. 1900. godine."
60,00
97a.
Jutta Meske, OSB
MARIJINIH SEDAM RIJEČI
Marijine riječi, o kojima autorica Jutta Meske, benediktinka iz opatije sv.Hildegarde u Rudesheimu/Rh, razlaže u ovoj knjizi, vezane su uz vječnu Ljubav, uz Riječ "po kojoj je sve stvoreno i po kojoj sve opstoji" (Iv 1,1;3), uz osobu Sina Božjega, kojemu će Marija dati tijelo.
I tih sedam Marijinih riječi, koje su izričaj vječne Riječi, a nadahnute Duhom Svetim, imaju svrhu da nas dovedu k Riječi Života.
U okviru tih sedam Marijinih riječi, koje se nalaze u Svetome pismu, odvija se sva povijest Otkupiteljeva, našega spasenja i određenja; naše konačne svrhe i blaženoga života u vječnosti.
40,00
97b.
Jutta Meske, OSB
MARIJINIH SEDAM RIJEČI - TVRDI UVEZ
Marijine riječi, o kojima autorica Jutta Meske, benediktinka iz opatije sv.Hildegarde u Rudesheimu/Rh, razlaže u ovoj knjizi, vezane su uz vječnu Ljubav, uz Riječ "po kojoj je sve stvoreno i po kojoj sve opstoji" (Iv 1,1;3), uz osobu Sina Božjega, kojemu će Marija dati tijelo.
I tih sedam Marijinih riječi, koje su izričaj vječne Riječi, a nadahnute Duhom Svetim, imaju svrhu da nas dovedu k Riječi Života.
U okviru tih sedam Marijinih riječi, koje se nalaze u Svetome pismu, odvija se sva povijest Otkupiteljeva, našega spasenja i određenja; naše konačne svrhe i blaženoga života u vječnosti.
50,00
98.
Gianni Califano
BLAŽENA M. CELINA OD PRIKAZANJA
"Svetica miomirisa" - s. M. Celina od Prikazanja umrla je 1897. g. sa devetnaest godina na glasu svetosti u samostanu sestara klarisa Talence-Bordeaux. Zadivila je svijet svojim trpljenjem, tako savršeno prihvaćenim iz ljubavi prema velikoj Ljubavi. Čudesni znaci svetosti očitovali su se u njenoj bolesti. U svojoj zadnjoj bilješci napisala je: "Želim biti ljubica poniznosti, ljiljan čistoće, ruža ljubavi - za Isusa". Blaženom je proglašena u katedrali u Bordeaux-u 16.09.2007. godine.
40,00
99.
Karl Rahner
SVETI SAT I SPOMEN NA MUKU
Djelo Karla Rahnera (1904.-1984.), rođenog u njemačkom Freiburgu. Bio je u seminaru Martina Heideggera. U Insbrucku postaje docent i redovitim profesorom dogmatike, pa svojim mnogobrojnim djelima stječe glas prvaka katoličke teologije. SVETA URA zanosna je oda ljubavi, hvale, zahvale, priznanja i poniznosti Spasiteljeve, koji nam se predao u divnoj tajni Presvetog Sakramenta, da bude Bog s nama. Kroz Isusovih sedam riječi na križu naglašen je Rahnerov mistični osjećaj, mistično doživljavanje Boga; potresne Isusove riječi koje nam otkrivaju Srce našega Spasitelja, koji nas je toliko ljubio.
/
100.
Margarita
PORUKA MILOSRDNE LJUBAVI MALIM DUŠAMA II dio
I u ovom II. dijelu PORUKE (od 1977. do 1980.) istaknuta je l j u b a v, kao život života vječne Ljubavi. Predajući Margariti-vidjelici poruke, Isus sa svom ozbiljnošću - uz nježnu ljubav - upozorava na zlo u svijetu, koje izaziva Njegov gnjev, naglašavajući da više ne može spriječiti uništenje svemira, koji ne priznaje više svojega Boga. I dok Margarita moli za smilovanje, Isus je upućuje na svoju Majku, kao sigurno utočište; na Njezino Bezgrješno Začeće, koje se postavlja protiv nečistoća svijeta. Knjiga ima 592 strane.
100,00
101.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
POGLED U MISTERIJ
Meditativno-znanstveno djelo autorice S.Marije od Presv.Srca (Anke Petričević). Bog je ljubav - glavni je sadržaj ovoga djela. U njemu su dokazi za Božju egzistenciju: kozmološki, psihološki i etnološki. U poglavlju o Utjelovljenju riječ je o božanskoj stvarnosti, o mističnom životu i sjedinjenju duše s Bogom. Knjiga je dubokog sadržaja, koji dušu izgrađuje i upravlja k Bogu, Izvoru života i ljubavi. Naslovnu stranicu knjige nadasve je impresivno ilustrirala umjetnica Karmela - Darija Kovačević. Knjiga ima 288 strana.
60,00
102.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
ŽIVOT BIRAJ
O Božjim zapovijedima ima za cilj da djeluje na svijest i savijest, da mnogi shvate svoje prvo Počelo, svoj Iskon, svoj Život, ne ostajući na putevima Izgubljenja. Opslužujući ovaj pozitivni Božji zakon zapovijedi, o kojemu je riječ u ovoj knjizi, čovjeka će pratiti Božji blagoslov i bit će mu osigurano vječno spasenje. Naslovnu stranicu knjige nadasve je impresivno ilustrirala umjetnica Karmela - Darija Kovačević. Knjiga ima 108 strana.
40,00
103.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
RIJEČ - IZVOR ŽIVOTA
Filozofsko-teološke studije, eseji i meditacije, koje govore o spoznajama Boga - Apsolutnoga Bića i sjedinjenju duše s Njime; o mističnom životu i o putovima i načinima u ostvarenju dobra. O Slobodi, koju razmatra kao duhovno-moralnu vrjednotu. Sve stvoreno nosi na sebi znak Riječi - Utjelovljenja, po kojemu nam je Bog postao vidljiv i prisutan.
60,00
104.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
PJESME SRCA
Od iste autorice je i zbirka "Pjesme srca", koja je - kako ističe dr. Miljenko Buljac u Pogovoru: "sveopći pjev ljubavi, proslavljenje Boga, koji je neizmjerna Ljubav, a njezina je jedina ljubav Bog... Njezin je pjev poput zvuka harfe u psalmima, božanska himnodija kojom osmišljava univerzum, punoću, iskustva vlastite patnje, ljudskoga bola i odricanja za čistoću otkupiteljske žrtve."
50,00
105.
Divo Barsotti
BOG ABRAHAMOV
U ovome svome djelu "Bog Abrahamov", Divo Barsotti (1914. do 2006.), svestrani talijanski pisac, duhovni voditelj i utemeljitelj pokreta "Sinova Božjih", rasvjetluje misterij vjere u jedinoga Boga, počevši od Edena do Krista, s težištem na praocu naše vjere Abrahamu, kojega je Bog pozvao iz Ura Kaldejskoga.
Po istom Abrahamu sam Bog je ušao u našu povijest. Njegovim blagoslovom počinje čovječji povratak u izgubljeni Raj.
Abraham je vjerovao Bogu i kada je od njega zatražio da Mu žrtvuje jedinca sina, uz kojega je vezao potomstvo.
I po svojoj velikoj žrtvi Abraham doživljava svoje duboko iskustveno - mistično zajedništvo s Bogom, prenoseći ga na sva vremena i naraštaje.
Pokrenut je postupak za proglašenje Diva Barsottija blaženim.
(Knjiga ima 435 str.)
90,00
106.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
U SJAJU VELIKE OBLJETNICE
"U sjaju velike obljetnice" knjiga je S. Marije od Presvetoga Srca (Anke Petričević) u kojoj je objavila svoje duhovno - znanstvene eseje i studije povodom 800-te obljetnice Reda sv.Klare (1212. - 2012.).
U njima je detaljno obrazložila lik Svetice: njezin molitveno - kontemplativni, žrtveni i mistični život; ljubav prema euharijstijskome Isusu te njezina čudesa.
Priloženo je i više pjesama Autorice u čast sv. majke Klare.
(Knjiga ima 143 str.)
40,00
107.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
UTJELOVLJENA LJUBAV NAS JE OBUHVATILA
"Vječna Riječ, po kojoj je stvoreno sve što živi i opstoji, obuhvatila nas je svojom ljubavlju; predavši nam se u tajni Utjelovljenja.
A predala nam se u sv.Euharistiji, koja spaja Nebo i Zemlju; predala nam se po Mariji, Bezgrješnoj Djevici, koja je dala Tijelo Božanskome Logosu, koji će po hipostatskom sjedinjenju s našom ljudskom naravi biti ujedno Bog i čovjek, prolaziti našom Zemljom, liječeći, opraštajući i preobražavajući duše, upravljajući ih k vječnom spasenju.
Predajmo se i mi toj Ljubavi, posebno u ovim danima spomena Njegova rođenja, jer nas On trajno poziva: "Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti..."(Mt 11, 28).
30,00
108.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
VJEČNOST LJUBAVI
"Vječnost Ljubavi" III. je dio autobiografske proze ANKE PETRIČEVIĆ - s.Marije od Presvetog Srca, u kojem su obuhvaćeni i očitovani zapisi njenog duhovno-mističnog proživljavanja, također i znanstvenih prinosa s područja teologije, filozofije i filologije, protkani humanošću i etičnošću. Kao i svjedočanstva o tri protekla burna desetljeća, i pismima istaknutim pojedincima, odgovornima za globalna previranja i sudbinu svijeta.
120,00
109.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
VAPAJI - O Božjim svojstvima
Knjiga je duhovno-mističnog karaktera, pisana laganim stilom, a potrebna svakoj duši.
50,00
110.
S. Klara (Anka Bagarić)
PROCVJETALA SUZA
Zbirka pjesama s religioznom motivikom.
/
111.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
TI SI ME ZVAO
U knjizi su obuhvaćena sva tri dijela autobiografske proze: "Žeđa za Ljubavlju", "Vječna je ljubav Njegova" i "Vječnost Ljubavi" (u reduciranoj formi), a na kraju knjige je 100 stranica o mistici, tj. o životu jedinstva s Bogom, što je posebno vrijedno.
100,00
112.
Margarita
PORUKA MILOSRDNE LJUBAVI MALIM DUŠAMA III dio
Kroz poruke ove knjige saopćuju nam se riječi Vječne Riječi, pune mudrosti i umnosti, milosrđa i smilovanja te žrtvene snage, a ujedno i zahtjevnosti za sudjelovanje u Otkupiteljskom djelu, da se spriječi gnjev Božji zbog zla što se događa u svijetu.
80,00
113.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
SJAJ SVJETLOSTI
U istoj su knjizi sabrani eseji i studije s.Marije o drugim autorima iz vremena patristike, skolastike i modernoga vremena i o njihovim knjigama, koje su objavljene u SYMPOSIONU. A to su osobe izvanrednog intelekta i svetosti, počevši od Origena, sv.Jeronima, sv.Augustina, sv.Ambrozija pa preko sv.Bernarda, Tome Akvinskoga, sv.Bonaventure pa sv.Ivana od Križa, sv.Margarete Alacoque pa sv.Tome Mora, Thomasa Mertona, sv.Grigniona i dr. U knjigama je sabrano veliko duhovno blago, znanje o vjeri i Bogu i mističnome životu.
150,00
114.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
SV.IVAN ZLATOUSTI I SV.AUGUSTIN
Veliki crkveni naučitelji iz Otačkoga razdoblja prenose nam u svojim homilijama i Evanđelju nepatvoreni Kristov izvorni nauk, koji je sačuvao svoju snagu i za naša sadašnja vremena.
50,00
115.
Više autora
KRITIČKE PROSUDBE - TVRDI UVEZ
U knjizi su sadržani eseji i studije mnogih autora o djelima s.Marije od Presvetoga Srca (Anke Petričević).
150,00
116.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
HRVATSKA, DOMOVINO MOJA
Uz pjesme o Domovini, u zbirci pjesama je sadržana poema o oslobođenju Imotske krajine od Turaka - pred 300 godina, a zaslugom i pomoći Gospe od Anđela, zaštitnice iste Imotske krajine, te pjesme zahvalnosti Njoj.
50,00
117.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
VJEČNA JE LJUBAV NJEGOVA
Knjiga je II. dio autobiografske proze ANKE Petričević - s.Marije od Presvetog Srca
100,00
118.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
ONAJ KOJI JEST
Mistični susreti i tumačenja s.Marije od Presvetog Srca - Petričević
40,00
119.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
TREPTAJI BOŽANSKIH ODA
Ova divna knjiga ispunjena je prekrasnim duhovnim pjesmama, koje je sestra Marija u dubinama svoje pjesničke duše doživljavala, te izriču njezina nadahnuća u ushitima koji nas duhovno oplemenjuju i približuju izvoru našega života samome Gospodinu Bogu od koga nam dolazi svako dobro.
50,00
120.
S. Klara (Anka Bagarić)
OD ŽELJE DA TE NAĐEM
Od želje da Te nađem druga je zbirka poezije s. Klare Anke Bagarić, klarise iz samostana sv. Klare u Splitu, koja je satkana od 70 pjesama. Prva zbirka pod nazivom Procvjetala suza objelodanjena je 2014. godine u izdanju biblioteke Symposion, Samostana sv. Klare - Split. Poezija s. Klare je korak u jedan stvarniji svijet. Svijet zajedništva i međuovisnosti. Svijet povezanosti duše sa svim onim što se u njoj događa. To je svijet prihvaćanja svega što jest, onakvim kakvo jest, kao podloge za korak dalje i korak dublje, a ponekad i neobičan korak.
/
121.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MARIJO, PREŽALOSNA MAJKO
Zbirka pjesama (uz kraći prozni dio) posvećena Muci Gospodnjoj i Gospi Žalosnoj. Knjiga koja je najvećim dijelom nastala u 90. godini života sestre Marije od Presvetog Srca.
40,00
122.
O. Zdravko Barić
BLAŽENA MARIJA LUJZA OD ISUSA I KĆERI MUDROSTI
Prvi životopis na hrvatskom jeziku blažene Marije Lujze od Isusa (1684. - 1759.), duhovne kćerke svetog Ljudevita Grigniona Montforta, uz čiju je pomoć utemeljila Družbu Kćeri Mudrosti. Autor knjige, o.Barić, je misionar montfortanac.
60,00

POSEBNA IZDANJA SYMPOSIONA

1.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
SAMOSTAN SV. KLARE
Poetsko-nadahnutim stilom, uz znanstvene podatke, autorica - S. Marija opisuje povijest svoga Samostana sv. Klare u Splitu (od njegova osnutka 1308. g. do 1978.) - pod duhovno-mističnim, povijesno-znanstvenim i odgojno-pedagoškim-kulturnim vidom, a u povodu 670. obljetnice istog Samostana.
/
2.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
APOKALIPSA
Poema u sestinama, u kojoj je opjevan misterij ljubavi - božanskoga života, Otkupljenje, kao i eshatološke stvarnosti; opjevana proročka vizija povijesti i sudbine Crkve u kozmičkim razmjerima.
/
3.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
OTKUPITELJEVA LJUBAV
Poema o Otkupitelju Svijeta; također u sestinama, u jedanaestercu.
70,00
4a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MOJ VJEČNI IZVOR
Zbirka subjektivne i domoljubne poezije, u kojoj je - kroz poetsko-simbolički i metaforički govor i slike - izražena ljubav prema Bogu i Domovini, naglašavajući etičko-moralne vrjednote Evanđelja.
60,00
4b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MOJ VJEČNI IZVOR - TVRDI UVEZ
Zbirka subjektivne i domoljubne poezije, u kojoj je - kroz poetsko-simbolički i metaforički govor i slike - izražena ljubav prema Bogu i Domovini, naglašavajući etičko-moralne vrjednote Evanđelja.
70,00
5a.
Više autora; inicijatorice
KATALOG SYMPOSIONA samostana sv. Klare u Splitu
Monografija - katalog knjiga u povodu 20. godišnjice (1975.-1995.), Split, 1997.
40,00
5b.
Više autora; inicijatorice
KATALOG SYMPOSIONA samostana sv. Klare u Splitu - TVRDI UVEZ
Monografija - katalog knjiga u povodu 20. godišnjice (1975.-1995.), Split, 1997.
50,00
6a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
ZNAK VJEČNOSTI
Dramski radovi u kojima je obuhvaćena povijest spasenja kao i naša nacionalna - mučenička povijest, postkoncilsko stanje u Crkvi i težnja za duhovnom obnovom. S misaonošću i dubokom osjećajnošću, kroz potresne scene i plastične slike vjerno su izraženi karakteri, kao i naše sudbinske borbe - do ostvarenja ideala.
120,00
6b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
ZNAK VJEČNOSTI - TVRDI UVEZ
Dramski radovi u kojima je obuhvaćena povijest spasenja kao i naša nacionalna - mučenička povijest, postkoncilsko stanje u Crkvi i težnja za duhovnom obnovom. S misaonošću i dubokom osjećajnošću, kroz potresne scene i plastične slike vjerno su izraženi karakteri, kao i naše sudbinske borbe - do ostvarenja ideala.
130,00
7a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
BOG PREBIVA MEĐU NAMA
Kroz ove recitale s duhovno-mističnim sadržajem i povijesnim zapisima, lirskim akcentima i dinamičnom snagom izražena je naša mučenička borba za biti i opstati.
80,00
7b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
BOG PREBIVA MEĐU NAMA - TVRDI UVEZ
Kroz ove recitale s duhovno-mističnim sadržajem i povijesnim zapisima, lirskim akcentima i dinamičnom snagom izražena je naša mučenička borba za biti i opstati.
90,00
8a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MUČENIČKA HRVATSKA
Duhovno-mistično-povijesno-lirski spjev (vezan uz osnutak grada Splita) - u povodu apostolskog pohoda pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, posebno GRADU SPLITU, u spomen njegove 1700. obljetnice.
60,00
8b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
MUČENIČKA HRVATSKA - TVRDI UVEZ
Duhovno-mistično-povijesno-lirski spjev (vezan uz osnutak grada Splita) - u povodu apostolskog pohoda pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, posebno GRADU SPLITU, u spomen njegove 1700. obljetnice.
/
9.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
SVETA ŽRTVA
Prigodne pjesme za razne jubileje, svećenička i druga slavlja, s naglašenom etičko-moralnom komponentom, uz euharistijsku pobožnost prema Vječnoj Riječi - Bogu, koji je s nama.
130,00
10.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
HRVATSKA, ZEMLJO MOJA
Pjesme s domoljubnom motivikom, većinom ispjevane u okviru proslave 1300. obljetnice kršćanstva u Hrvata.
70,00
11.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
USKRSNUĆE
Poema u kojoj je opjevan eshatološki događaj Uskrsnuća. Spjev je prožet mističkim kristocentrizmom. Stihovi su sazdani u epsko-narativnoj strukturi. "Iz cijele poeme - kaže dr. Mihanović - zrači svjetlo ljubavi".
50,00
12.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
BEZGRJEŠNA
Poema. To je - kao što kaže dr. Mateljan: "po svojem sadržaju teološki duboko i kristološki jasno ispjevano otajstvo...; lirika slave i hvale Trojedinomu, koji nam je u Bezgrješnoj darovao svu svoju ljubav."
50,00
13.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
ZARUČNICA KRALJA SLAVE
Dramolet u povodu 750. obljetnice smrti sv. Majke Klare, u kojoj je osvijetljen njezin lik u svojoj duhovno-karizmatičkoj i povijesnoj dimenziji; protkan lirizmom, sa specifičnim koloritom i plastičnošću.
40,00
14a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
ESTERA
Poema u kojoj nam Autorica - a kroz povijesno - biblijski i starozavjetni motiv Estere, žene perzijskoga kralja Ahasvera (Kserksa), koja je spasila svoj židovski narod od pokolja - iznosi sudbinu vlastitoga - hrvatskoga naroda, kojemu je prijetilo potpuno uništenje u Domovinskom ratu, a od kojega nas je spasila Djevica Marija svojim posredovanjem kod Boga. Poema je ispjevana u sestinama, u klasičnom jedanaestercu, s prilogom izvanrednih ilustracija u coloru od Darije-Karmele Kovačević.
50,00
14b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
ESTERA - TVRDI UVEZ
Poema u kojoj nam Autorica - a kroz povijesno - biblijski i starozavjetni motiv Estere, žene perzijskoga kralja Ahasvera (Kserksa), koja je spasila svoj židovski narod od pokolja - iznosi sudbinu vlastitoga - hrvatskoga naroda, kojemu je prijetilo potpuno uništenje u Domovinskom ratu, a od kojega nas je spasila Djevica Marija svojim posredovanjem kod Boga. Poema je ispjevana u sestinama, u klasičnom jedanaestercu, s prilogom izvanrednih ilustracija u coloru od Darije-Karmele Kovačević.
60,00
15.
Više autora
Zbornik: DUHOVNI LIK SV. KLARE i njezina poruka našem vremenu
Zbornik radova s duhovno-znanstvenog simpozija održanog u Samostanu sv. Klare u Splitu, 2003. godine, u povodu proslave 750. obljetnice smrti sv. M. Klare (1253.-2003.).
80,00
16a.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
VJEČNI IZVOR ŽIVOTA - BOGU DUHU SVETOMU
Vječni Izvor života - BOGU DUHU SVETOMU - poema himničkoga zanosa, ispjevana u sestinama, u kojoj je sadržan misterij Božje ljubavi; stvaralački zamah, dah i moć Treće Božanske Osobe u stvaranju Svemira i Svijeta, u Utjelovljenju i u djelovanju Crkve - Kristova mističnog Tijela.

Kroz simbole i metafore istaknuta je stvaralačka ljubav, koja svemu daje život, kao i zahvalnost za tu svemoćnu, spasiteljsku i zaštitničku ljubav i za njene božanske darove.
50,00
16b.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
VJEČNI IZVOR ŽIVOTA - BOGU DUHU SVETOMU - TVRDI UVEZ
Vječni Izvor života - BOGU DUHU SVETOMU - poema himničkoga zanosa, ispjevana u sestinama, u kojoj je sadržan misterij Božje ljubavi; stvaralački zamah, dah i moć Treće Božanske Osobe u stvaranju Svemira i Svijeta, u Utjelovljenju i u djelovanju Crkve - Kristova mističnog Tijela.

Kroz simbole i metafore istaknuta je stvaralačka ljubav, koja svemu daje život, kao i zahvalnost za tu svemoćnu, spasiteljsku i zaštitničku ljubav i za njene božanske darove.
60,00

AUDIO ZAPISI

1.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
LIJEPA NAŠA DOMOVINO - CD
Sonetni vijenci s. Marije od Presv. Srca.
100,00
2.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
LIJEPA NAŠA DOMOVINO - KAZETA
Sonetni vijenci s. Marije od Presv. Srca.
50,00
3.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
BOG JE LJUBAV - CD
Recital duhovne poezije s. Marije od Presv. Srca.
120,00
4.
S. Marija od Presv. Srca (Anka Petričević)
BOG JE LJUBAV - KAZETA
Recital duhovne poezije s. Marije od Presv. Srca.
60,00

OŠTEĆENE KNJIGE (50% POPUSTA)

1.
Sv. Grgur iz Nise
SPIS O DJEVIČANSTVU
Crkveni naučitelj, iz doba patristike, u ovom svome djelu ističe božansku ljepotu, slobodu, smisao i uzvišenost djevičanstva, osvjetljujući ga pod povijesnim, dogmatsko-teološkim i eshatološkim vidom. (Knjiga ima samo vanjska oštećenja)
25,00
2.
S. Marija od Anđela Sorazu
ČAROBNOST MISTIČNOG ŽIVOTA
Kroz ovo svoje djelo baskijska spisateljica - redovnica, koja je pojava prvoga reda na polju eksperimentalne mistike, očituje najdublja i najuzvišenija otajstva Ljubavi; zbori o Božanskom Biću i njegovim svojstvima, naglašavajući franjevačku duhovnost. (Knjiga ima samo vanjska oštećenja)
25,00
3.
S. Marija od Anđela Sorazu
ČAROBNOST MISTIČNOG ŽIVOTA - TVRDI UVEZ
Kroz ovo svoje djelo baskijska spisateljica - redovnica, koja je pojava prvoga reda na polju eksperimentalne mistike, očituje najdublja i najuzvišenija otajstva Ljubavi; zbori o Božanskom Biću i njegovim svojstvima, naglašavajući franjevačku duhovnost. (Knjiga ima samo vanjska oštećenja)
30,00
4.
O. Lorenzo Sales
VELIKA LJUBAV BOGU POSVEĆENIH DUŠA
U ovoj knjizi Autor osvjetljuje bitni cilj redovničkog života, a to je ljubav prema Bogu iz koje proizlazi ljubav prema bližnjemu. (Knjiga ima samo vanjska oštećenja)
20,00
5.
Sv. Ivan od Križa
USPON NA GORU KARMEL
I u ovome svome djelu Ivan simbolizira stanje mističnog sjedinjenja duše sa svojim Bogom, koje za Ivana predstavlja duboku etičku, psihičku i ontičku asimilaciju s Bogom.
40,00